fbpx

Формуляр за отказ

„Потребителят“ има право да върне поръчка след нейното получаване, в срок до 14 (четиринадесет дни) дни когато:

  • - Продуктът е повреден при транспортирането до клиента;
  • - Продуктът има явен или скрит дефект;
  • - Има несъответствие между поръчаната и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката. Замяната се извършва след като се извърши оглед на стоката и се установи действителното й несъответствие;
  • - Ако условията от чл. 54 на ЗЗП не са спазени;


Във всички тези случай „Потребителя“ има право да върне продукта и да претендира за възстановяване на заплатената сума, без да претендира за пропуснати ползи от своя страна.
Срокът на заявената рекламация започва да тече от момента на заявяването й.

Рекламации няма да бъдат признавани, ако „Потребителят“ предприеме действия по отстраняването на скрит, явен или друг вид дефект на съответния продукт.

Закон за защита на потребителите
Клиентът може да се откаже от закупената стока в 14 дневен срок от закупуването й при условие че:

  • - заплати всички разходи по доставката и връщането й до Friki.bg;
  • - стоката е в пълна окомплектовка и в добър търговски вид;
  • - представи необходимата документация(касов бон, фактура или друг вид платежен документ);